صفحه اصلی > آموزش بهداشت 
صفحه اصلیدرباره دکتر محمودزادهآیا میدانید که؟نتايج درمان ارتودنسیویزیت اولبرنامه هفتگیتماس با ما

اکنون که شما براکت دارید ضروری است که بهداشت دهان خوبی را در تمام مدت درمان داشته باشید. براکت ها، سیم ها، بندها و نگهدارنده ها همگی می توانند ذرات غذا را نگه داشته، مسواک و نخ زدن دندانها را مشکل سازند.

شما برای حفظ بهداشت دهان خود به وسایلی مانند مسواک مخصوص ارتودنسی، برس بین دندانی و نخ دندان نیاز دارید.

1.      مسواک زدن:

i)        ابتدا به اندازه یک نخود خمیر دندان روی مسواک قرار دهید و سپس از بیرون دندانها، از آخرین دندان سمت راست بالا شروع کرده و تا آخرین دندان سمت چپ بالا ادمه دهید.

ii)      برای تمیزی سطح خارجی دندان بین براکتها و حاشیه لثه باید مسواک زاویه تقریبی 45 درجه با سطح خارجی دندان داشته و جهت الیاف مسواک به سمت براکتها باشد.

iii)    برای تمیزی فاصله بین براکتها تا سطح جونده دندانها زاویه مسواک با سطح خارجی دندان تقریباً 45 درجه بوده و جهت نوک الیاف مسواک به سمت براکت می باشد.

iv)    برای تمیزی فاصله بین براکتها تا لثه زاویه مسواک با سطح خارجی دندان تقریباً 45 درجه بوده و جهت نوک الیاف مسواک به سمت شیار لثه ای می باشد.

v)      با حرکات چرخشی یا حرکات لغزشی با دامنه کوتاه هر قسمت از سطح جونده دندانها را با دقت تمیز کنید. برای تمیز شدن کامل حداقل 8 بار حرکات را در این نواحی تکرار کنید.

vi)    برای تمیزی سطح داخلی دندانها مسواک را  به طور مایل و با حرکات لغزشی با دامنه کوتاه روی دندان حرکت می دهیم.در انتها برای تمیز شدن زباناز باقیمانده مواد غذایی و خوشبو شدن دهان می توانید زبان را به آرامی از عقب به جلو مسواک نمایید.

 

2.      برس بین دندانی:

وسیله مفید دیگری در تمیز کردن دندانها، براکتها و لثه ها می باشد که به سالم نگهداشتن آنها کمک می کند. این وسیله برای تمیز نمودن نواحی دندان که در زیر سیم و اطراف براکتها قرار گرفته اند، می باشد. از این وسیله به آهستگی و با دقت استفاده نمایید تا به براکتها آسیب نرسد.

 

3.      نخ دندان:

i)        استفاده از نخ دندان برای تمیز نمودن سطوح بین دندانها حداقل یکبار در روز ضروری است. برای عبور دادن نخ دندان از زیر سیم دو راه وجود دارد:

الف) Super Floss: که دارای دو قسمت نازک سفت و خشک و قسمت ضخیم تر اسفنجی و نرم می باشد.از قسمت نازک برای گذراندن نخ از زیر سیم و از قسمت دیگر برای نخ زدن استفاده می شود.

ب) نخ دندانهای معمولی: که با استفاده از یک وسیله کمک کننده از زیر سیم عبور می دهیم. نخ زدن دندانها را با وارد کردن نخ درون وسیله کمک کننده شروع نمایید.

 

ii)      الف) Super Floss: قسمت نازک نخ را از زیر سیم عبور داده و آنرا بکشید تا نخ در زیر سیم قرار بگیرد.           

         ب) نخ دندانهای معمولی: انتهای وسیله کمک کننده را در زیر سیم وارد نموده و آنرا بکشید تا نخ در زیر سیم فرار گیرد.

 

iii)    با گرفتن دو طرف نخ دندان با انگشتان دو دست، به آرامی نخ را در بین دندانها کشیده و خیلی ملایم آن را بر روی سطح دندان به بالا و پایین حرکت دهید.

 

iv)    نخ را از سمت آلوده بیرون کشیده و قسمت دیگری از آن را برای دندان بعدی استفاده نمایید.